Tarieven lentelessen 2021

* Een trainingscyclus bestaat uit 9 lessen.

* Je kan je als individu en als groep opgeven. (Let wel ieder moet altijd een eigen inschrijfformulier invullen)
* De trainer is altijd vrij naar eigen inzicht deelnemers bij een groep toe te voegen c.q. te verplaatsen.
* Het uitgangspunt is dat we homogene groepen proberen te vormen.
* Bij inschrijving van de lessen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.